mandag 3. mars 2014

Hvordan bruke foto i arbeidet med barn

Ett eksempel med å bruke foto i arbeidet med barn kan være å fortelle en historie om noe. Det kan også være en metode å nå frem til barn og unge på som ikke innebærer at man sitter rett ovenfor hverandre i ett sett ovenfra og ned perspektiv som barnet kan oppleve det. Vi kan gjennom foto også ta del i de unges digitale verden som etterhvert har blitt så viktig. Å gjøre en aktivitet sammen med barnet kan bidra til at vi når inn til dem og kommer i prat med dem på en mer naturlig måte. Barnet kan også tenkes å kunne vise noe gjennom at de selv tar bilder. Kanskje de kan portretere seg selv eller sine følelser/stemning gjennom bilder. Å lære seg å bruke ett kamera kan være både spennende og lærerikt og bidra til å skape en interesse og engasjement for noe.

Foreldre - barn samspill

Prøver her å få frem foreldre - barn samspillet i lek. Det jeg her observerte var at barna veksler mellom selvstendig lek og samarbeid med den voksne. Og lærer av hva den voksne viser gjennom leken.

Som mor så datter

Med disse bildene prøver jeg å fortelle at vi befinner oss i skiløypa der mor drar sin datter i en pulk og videre hvordan det å se sin mor på ski fører til at datteren tar på seg ski, sekk og staver hjemme for nå skal hun ut på tur og gå på ski sånn som mamma :)