mandag 3. mars 2014

Foreldre - barn samspill

Prøver her å få frem foreldre - barn samspillet i lek. Det jeg her observerte var at barna veksler mellom selvstendig lek og samarbeid med den voksne. Og lærer av hva den voksne viser gjennom leken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar