mandag 3. mars 2014

Hvordan bruke foto i arbeidet med barn

Ett eksempel med å bruke foto i arbeidet med barn kan være å fortelle en historie om noe. Det kan også være en metode å nå frem til barn og unge på som ikke innebærer at man sitter rett ovenfor hverandre i ett sett ovenfra og ned perspektiv som barnet kan oppleve det. Vi kan gjennom foto også ta del i de unges digitale verden som etterhvert har blitt så viktig. Å gjøre en aktivitet sammen med barnet kan bidra til at vi når inn til dem og kommer i prat med dem på en mer naturlig måte. Barnet kan også tenkes å kunne vise noe gjennom at de selv tar bilder. Kanskje de kan portretere seg selv eller sine følelser/stemning gjennom bilder. Å lære seg å bruke ett kamera kan være både spennende og lærerikt og bidra til å skape en interesse og engasjement for noe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar